Regioninė konkursinė liaudies dailės paroda „Aukso vainikas“
2022 Spalio 20

Spalio 20 d. 15 val. Tauragės pilies menėse vyks regioninės konkursinės liaudies dailės parodos „Aukso vainikas“ uždarymas ir laureatų paskelbimas. Kviečiame dalyvauti!

Lietuvių liaudies meno tradicijos šiandieniniame gyvenime patiria nemažai iššūkių, todėl labai svarbu palaikyti lietuviškąjį identitetą per liaudies meno tradicijų tęstinumą.

Lietuvos nacionalinis kultūros centras 2005 m. yra įsteigęs „Aukso vainiko“ apdovanojimą, kuris yra skiriamas liaudies meistrams už liaudies vaizdinę (skulptūrą, tapybą, grafiką, karpinius), taikomąją (tekstilės, keramikos, taikomųjų medžio dirbinių, kalvystės, juvelyrikos, pynimo iš vytelių, margučių, sodų, verbų ir kt.) dailę bei kryždirbystę (kryžius, stogastulpius, koplytstulpius, koplytėles ir kitus tradicinės formos paminklus). Vyksta trys konkurso turai: rajoninis, regioninis ir respublikinis.

Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ rengiama jau aštuonioliktoji regioninė (Tauragės apskrities) konkursinė liaudies dailės paroda „Aukso vainikas“, kurioje planuojama, kad dalyvaus apie 30 liaudies meistrų iš Tauragės, Šilalės, Jurbarko rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Regioninės parodos metu atrenkami trys geriausi meistrai dalyvauti respublikinėje parodoje. Dalyvių skaičius neribojamas. Dalyvių amžius – nuo 18 metų.

Parodos tikslas – palaikyti gyvybingas lietuvių liaudies meno tradicijas, skatinti kuo daugiau liaudies meistrų įsitraukti į kūrybinę veiklą, pristatant ir populiarinant parodoje jų kūrinius, įvertinti ir pagerbti talentingiausius meistrus. Taip pat ugdomas kūrybiškumas, meno suvokimas, reprezentuojama dabartinė Tauragės krašto liaudies dailė ir jos kūrėjai, sustiprinama liaudies meno meistrų kūrybos patirtis ir motyvacija, skatinama liaudies kūryba ir meninė saviraiška.

Paroda naudinga Tauragės krašto liaudies dailės kūrėjams ir bendruomenei, skatina Tauragės apskrities rajonų kultūros darbuotojų, tautodailininkų tarpusavio bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

Projektą finansuoja Tauragės rajono savivaldybė.

///

Renginyje bus fotografuojama. 

Daugiau informacijos: info@tauragesmuziejus.lt arba 8 676 87 756

Prenumeruokite naujienlaiškį!