Netikėtos miesto šventės dovanos

Tauragės miesto šventės metu įvyko dar vienas netikėtumas. Iš vos didesnio už Tauragę Arensburgo miesto šiaurės Vokietijoje atvyko Jörn Neven ir atsivežė tėvo bei jo draugo pieštas akvareles. Paveikslai, kuriuos 1941 m. piešė tėvas Ernst Neven (1905-2000) ir draugas Kurt Bunge (1911-1998), kai jie kasė tranšėjas telefono linijoms Rytų Prūsijoje ir Tauragėje, dovanoti Tauragės krašto muziejui. Kaip pasakojo Jörnas, tėvas buvo pašauktas į kariuomenę ir naciams užėmus Lietuvą kasdien turėjo kasti tranšėjas telefono ir telegrafo linijoms. Patiems kariauti nereikėjo. Tik sekmadieniai buvo laisvi, kurių metu draugai kartais piešdavo. Kurt Bunge buvo baigęs piešimo kursus ir Ernstui padovanojo piešimo sąsiuvinį. Paskutinįkart draugai susitiko 1995 m.

Savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistės Danutės Naujokienės sėkmingo susirašinėjimo dėka iš viso muziejui dovanoti šeši lapai. Du iš jų mėlynu akvareliniu pieštuku nupiešė Jörno tėvas. Viename matoma apgriauta Tauragės katalikų bažnyčia, o kitame – sugriautas miesto vaizdas (galbūt vienas iš pastatų – sinagoga, bet tik spėjame). Šie du piešiniai – fragmentiški eskizai. Ernsto draugas Kurtas nupiešė kitus keturis didžiuosius spalvingus piešinius. Įspūdingiausiame vaizduojama minėta katalikų bažnyčia, kituose dviejuose Jörnas spėja, kad piešti kaimai netoli Tauragės. Na, o ketvirtajame pavaizduotas Hartenstein miestelis Rytų Prūsijoje, šiandieninėje Lenkijoje.

Birželio 7 d. savivaldybėje įvyko gražus susitikimas, kurio metu vicemerė Andžela Jakienė, kultūros skyriaus vedėja Šarūnė Stasytienė, Danutė Naujokienė, Eglė Eitutytė bei muziejaus direktorės pavaduotojas Darius Kiniulis priėmė ir padėkojo svečiui. Vėliau Jörnas palydėtas į muziejų. Susitikimo metu Jörn Neven demonstravo dar ir išleistą katalogą su visais tėvo bei jo draugo pieštais kūriniais.

Planuojama darbus įrėminti ir laikinai eksponuoti savivaldybės koridoriuose. Vėliau jie grįš į muziejų ir bus eksponuojami parodų apie Antrąjį pasaulinį karą metu. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame už vertingas dovanas ir pasitikėjimą.