Lietuvos priėmimo į NATO diena
2022 kovo 29

Kovo 29 d. sukanką 18 metų, kai Lietuva buvo priimta į NATO. Vaikai gimę tą dieną, jau tapo pilnamečiais.

Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (angl. NATONorth Atlantic Treaty Organization; pranc. Organisation du traité de l’Atlantique nord, OTAN) – tarptautinė politinė ir karinė gynybinio pobūdžio sąjunga, įkurta 1949 m. balandžio 4 d. Vašingtone. Šiuo metu NATO gynybinei organizacijai priklauso šios 30 valstybių: Belgija, Danija, Islandija, Italija, JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Graikija, Turkija, Vokietija, Ispanija, Čekija, Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Albanija, Kroatija, Juodkalnija ir Šiaurės Makedonija.

Nuo NATO susikūrimo prieš septyniasdešimt tris metus nė viena NATO priklausanti valstybė nebuvo užpulta. Tai dėl garsiojo NATO sutarties 5 straipsnio, kuris deklaruoja: ,,Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena iš jų, įgyvendindama individualios ar kolektyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsdama suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms Šalims, individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą, Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkurti ir palaikyti. Apie kiekvieną tokį ginkluotą užpuolimą bei visas priemones, kurių buvo imtasi užpuolimo atveju, nedelsiant pranešama Saugumo Tarybai. Tos priemonės nutraukiamos po to, kai Saugumo Taryba imasi priemonių, būtinų atkurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą.“

Nuo pat priėmimo į NATO, 2004-03-29 dienos, Lietuva gavo visas NATO saugumo garantijas ir mūsų šalies užpuolimas būtų ir visų NATO šalių užpuolimu, pagal principą ,,Visi už vieną ir vienas už visus“. Šis principas mums labai svarbus šiomis dienomis vykstant neišprovokuotai Rusijos agresijai prieš Ukrainą.

Tekstą parengė

Tremties ir rezistencijos muziejaus vedėjas

Raimondas Matemaitis

1 pav. NATO vėliava (paveikslėlis paimtas iš interneto)

Prenumeruokite naujienlaiškį!
Kitos naujienos