Nauji eksponatai muziejuje

Muziejus iš privačios knygotyrininko, bibliofilo, edukologo, Mažosios Lietuvos tyrinėtojo habil. dr. Domo Kauno kolekcijos įsigijo 10 laikraštėlių, ranka rašytų Tauragės mokinių 1922–1927 m. Juose to meto pamąstymai apie valstybės kūrimą, jaunuolių poezija. Rinkinį sudaro 3 numeriai šapirografu dauginto laikraštėlio „Diegas“ (1923–1926) – tai Tauragės vidurinės mokyklos mokinių raštų rinkiniai (vėliau mokykla reorganizuota į Aukštesniąją komercijos mokyklą), 4 numeriai laikraštėlio „Idėjų žiedas“, kurio redaktorius ir leidėjas M. Preikšaitis (1924–1925). Taip pat vos 2 numerius teturėjęs Miko Dumašiaus leistas „Mūsų žodelis“ (1924) ir šapirografu dauginta „Mūza“ (1927), kuriame minėtos komercijos mokyklos mokiniai rašė poeziją.

Vadindami juos laikraštėliais šių dienų supratimu kiek perdedame, nes tai tiesiog gražiai apipavidalinti paprasti ranka rašyti lapai, keliais atvejais netgi sąsiuvinio lapai. Tačiau tai pakankamai svarbi Tauragės istorijos dėlionės dalis. Greit minėti leidinėliai pateks į Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos sudaromą tokio tipo leidinių sąvadą.