Baltijos antantei – 90

Išvaizdus, akį atkreipiantis plakatas, nors ir suplyšęs, apklijuotas lipnia juosta, išsaugotas per ilgą okupacijų laikotarpį, 2023 m. padovanotas muziejui. Įspūdinga tai, kad plakate vaizduojami visi simboliai, taip uoliai drausti sovietinės priespaudos metais ir užtikrinę bausmes suradimo atveju. Jį padovanojo Ona Kotova-Kurlinkienė, o nuo šiol galite išvysti muziejaus Istorijos ekspozicijoje. Šiemet minime Baltijos antantės sudarymo 90-metį. Kas tai buvo?

Baltijos antantė – Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinė bei diplomatinė sąjunga, sudaryta 1934 09 12 Ženevoje. Santarvės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta dešimčiai metų. Siekta stiprinti šių valstybių tarptautinę padėtį, plėsti ekonominį, socialinį, teisinį ir administracinį bendradarbiavimą, spręsti visoms trims valstybėms bendrus klausimus. Sąjunga negarantavo Estijos ir Latvijos pagalbos Lietuvai konflikto su Vokietija dėl Klaipėdos krašto ar su Lenkija Vilniaus krašto atveju. Baltijos antantės valstybėms sutikus, į ją galėjo įstoti ir daugiau šalių.