Tauragiškės Lietuvos partizanės gimimo sukakties minėjimas

Šių metų gruodžio viduryje žymiai mūsų krašto partizanei Onai Lešinskaitei-Švedienei būtų sukakę šimtas metų. Tremties ir rezistencijos muziejus ir Lietuvos šaulių sąjungos 702-osios Tauragės J. Kasperavičiaus kuopos šauliai gruodžio 18 dieną organizavo partizanės gimimo metinių paminėjimą. Jis prasidėjo Tauragės miesto senosiose kapinėse prie O. Švedienės kapo uždegant žvakutes ir padedant gėles. Vėliau Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Po jų minėjimo dalyviai rinkosi Tremties ir rezistencijos muziejuje, kur buvo prisiminta Onos Lešinskaitės-Švedienės kovos kelias, praeiti sovietiniai kalėjimai ir lageriai, jos veikla Atgimimo ir Nepriklausomybės metais, partizanės asmenybė bruožai, kurie išliko susirinkusių į minėjimą atmintyje.

Ona Lešinskaitė-Švedienė, partizaniniai slapyvardžiai – Akacija, Birutė savo Lietuvos partizanės kovos kelią pradėjo 1947 m. vasario mėn. ir tęsė iki suėmimo 1951 metų gegužės pabaigoje. Buvo sužeista, bet išsigydžiusi toliau tęsė kovą už Lietuvos laisvę. Po suėmimo buvo kalinama Tauragėje, Klaipėdoje ir Vilniuje. Sovietinio karo tribunolo buvo nuteista dvidešimt penkeriems metams priverčiamojo darbo lagerio ir penkeriems tremties. Išvežta į Rusijos šiaurėje esančius Vorkutos lagerius. Išleista 1956 metų gegužės pabaigoje, iškalėjusi penkerius metus. Po mėnesio susituokė su politiniu kaliniu Juozu Švedu ir tais pačiais 1956 metais sugrįžo į Lietuvą. Užaugino sūnus Virgilijų ir Viktorą. Gyveno Tauragėje.

Prasidėjus Atgimimui Ona Švedienė aktyviai įsijungė į Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos veiklą. Budėjo buvusiame KGB pastate, su bendražygiais vykdė žuvusių partizanų atminimo įamžinimą. Rašė prisiminimus, susitikinėjo su moksleiviais, kariais, šauliais ir dalijosi laisvės kovų prisiminimais. Jai buvo įteikti Lietuvos valstybės apdovanojimai.

Paminint Lietuvos valstybės atstatymo šimtmetį buvo išrinkti šimtas žymiausių tauragiškių. Šis sąrašas yra įamžintas prie Tauragės miesto Dariaus ir Girėno gatvės. Šimto žymiausių tauragiškių sąraše įrašyta ir Ona Lešinskaitė-Švedienė

Ona Švedienė mirė 2019 metais eidama devyniasdešimt šeštuosius metus.

Informaciją parengė Tremties ir rezistencijos muziejaus vedėjas Raimondas Matemaitis