Partizanų fotografijų parodos ,,Mes ir žuvę nugalėjom“ atidarymas bei žygio į Batakius pakartojimas
2022 Ноябрь 18

Kviečiame lapkričio 18 d. 12 val. į Batakius, kur pakartosime sėkmingą istorinį partizanų žygį.

Renginys pradedamas Šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje už žuvusius Kęstučio apygardos partizanus. Po mišių skvere prie Švč. Trejybės bažnyčios atidaroma partizanų nuotraukų paroda ,,Mes ir žuvę nugalėjom“. Memoriale prie Tremties ir rezistencijos muziejaus pagerbiami žuvę Kęstučio apygardos partizanai. Vykstama į Batakių sen, Antegluonio k., kur pagerbiami ten žuvę partizanai ir žygiuojama apie 6 km iki Batakių miestelio. Atžygiavus į Batakius paminima partizanų prieš 75 metus vykdyta Batakių miestelyje sėkminga karinė operacija išvaduojant suimtą partizanų ryšininkę.

Renginio dalyviai vaišinami šauliška koše. 

Daugiau informacijos tel. Nr. 8 616 45051 arba el.p. raimondas.matemaitis@tauragesmuziejus.lt

Подписаться на новости!