JUOZO KASPERAVIČIAUS IR ALBINO BILIŪNO ŽŪTIES 75 – MEČIO MINĖJIMAS
2022 Апрель 9

Juozas Kasperavičius, Lietuvos kariuomenės karininkas, aviacijos leitenantas, liko ištikimas priesaikai, pasiliko Lietuvoje ir antrosios sovietinės okupacijos metu įsijungė į partizanų gretas. Būdamas išsilavinęs ir turėdamas organizacinių įgūdžių bei patirties, 1946 m. rugsėjo mėnesį tapo naujai įsikūrusios Lietuvos partizanų Jungtinės Kęstučio apygardos pirmuoju vadu. Aktyviai veikė kuriant Lietuvos partizanų vieningą vadovybę. 

Albinas Biliūnas, patriotiškai išauklėtas jaunuolis, sąmoningai pasiliko Lietuvoje, kai visi jo artimieji pasitraukė į vakarus. Įsijungė į Lietuvos partizanų gretas. Buvo Jungtinės Kęstučio apygardos vado Juozo Kasperavičiaus adjutantas. Juozas Kasperavičius ir Albinas Biliūnas, 1947 m. balandžio 6 d., jų slėptuvę apsupus sovietų saugumo pajėgoms, gynėsi, naikino turimus dokumentus, kad jie nepatektų priešui, ir didvyriškai žuvo. 

1949 m. įkūrus visus Lietuvos partizanus suvienijusį Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdį, Juozas Kasperavičius buvo apdovanotas aukščiausiu partizanų apdovanojimu – I laipsnio Laisvės kovos kryžiumi (su kardais) ir jam buvo suteiktas Laisvės Kovotojo Karžygio vardas. Tokį garbingą vardą gavo tik aštuoni Lietuvos partizanai. Lietuvos Respublikos Prezidento 1997 m. lapkričio 20 d. dekretu J. Kasperavičius apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius), 1997 m. gruodžio 22 d. jam pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretu suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).

Juozo Kasperavičiaus ir Albino Biliūno žūties 75 – mečio minėjimą organizuoja Tauragės krašto muziejus SANTAKA ir Tauragės Juozo Kasperavičiaus 702 -oji šaulių kuopa. Renginį finansuoja Tauragės rajono savivaldybė.

///

Muziejaus renginiuose lankykitės saugiai. Jų metu privaloma dėvėti kaukes arba respiratorius. Renginyje bus fotografuojama.

Daugiau informacijos: rezistencija.vedejas@tauragesmuziejus.lt arba 86 16 45051

Подписаться на новости!