Dr. Miglės Lebednykaitės paskaita „Naivusis menas: spontaniška kūrybos galia“
2024 Май 13

XX a. pradėti eksponuoti parodose savamokslių menininkų darbai. Kūriniuose vyraujanti specifinė meninė raiška paskatino teoretikus ieškoti tinkamo apibūdinimo, apibrėžiančio šių menininkų išskirtinumą. Dominavo įvairiausi apibūdinimai: „sekmadienio dailininkai“, primityvistai, mėgėjai, liaudies menininkai ir t.t. Tačiau, įvardinant šią meno rūšį, priimtiniausiu terminu tapo „naivaus meno“ terminas. Gegužės 13 d. 13 val. Tauragės pilies menėse vyks dr. Miglės Lebednykaitės paskaita „Naivusis menas: spontaniška kūrybos galia“.

Paskaitoje apžvelgiama naiviojo meno kolekcija, saugoma Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniuose. Supažindinama su Monikos Bičiūnienės (1910–2009), vienos žymiausių primityviosios dailės atstovių Lietuvoje, vadinamos lietuviškuoju Pirosmaniu, gyvenimu ir kūryba. Didžiausias dėmesys skiriamas respublikinės konkursinės parodos M. Bičiūnienės premijai laimėti laureatams. Pasitelkiant vaizdinę medžiagą plačiau aptariamos meistrų meno kūrinių temos (pvz., „Gamtos motyvai“, „Miesto ir kaimo vaizdai“, „Šventės“, „Siužetinės kompozicijos“ ir kt.), kartu atskleidžiami jų kūrybos meninės formos ypatumai. Pateikiama pavyzdžių ir iš kitų muziejų – Kroatijos naiviojo meno muziejaus (Hrvatski muzej naivne umjetnosti) ir Torūnės etnografijos muziejaus (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu) rinkinių.

Miglė Lebednykaitė – tekstilininkė, menininkių grupės „Baltos kandys“ narė. 2013 m. jai suteiktas daktaro mokslo laipsnis. Nuo 2008 m. menininkė aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, tyrinėja Lietuvos etnografijos ir Rytų Azijos meno muziejines kolekcijas, publikuoja mokslinius straipsnius, sudarė muziejinių rinkinių katalogus (2012, 2016). Nuo 2009 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos Tekstilės meno ir dizaino katedroje, nuo 2016 m. eina docentės pareigas. Nuo 2013 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Azijos ir transkultūrinių studijų institute dėsto Rytų Azijos meno kursą. Nuo 2020 m. vadovauja Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros ir antropologijos rinkinių skyriui. Nuo 2022 m. Azijos kolekcijų tinklo Europoje mokslinio komiteto narė.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS: https://www.vda.lt/lt/menas-mokslas/meno-ir-mokslo-skyrius/migle-lebednykaite 

Šis renginys yra projekto „Kultūros muitinė“ dalis, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Tauragės rajono savivaldybės.

—Norite daugiau sužinoti apie meną, kviečiame registruotis į meno istorijos paskaitas: https://docs.google.com/…/1cPDXedOJ…/edit

Подписаться на новости!