Мероприятия
„SURIŠTI… Lietuvos lietumi ir Taurage“
Июыь 14

Birželio 14 d. Lietuvoje minima  Gedulo ir vilties diena.  1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 tūkst. žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Šie trėmimai buvo nukreipti prieš Lietuvos visuomenės elitą ir inteligentiją, tai tapo Lietuvos visuomenės tragedija […]

Tremties ir rezistencijos muziejus
Больше