Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai – 50 metų
2022 Kovo 31

Pažymint Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pirmojo numerio išleidimo 50-metį Tauragės krašto muziejaus SANTAKA Tremties ir rezistencijos muziejus organizuoja susitikimą su Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėju, Jo Eminencija Kardinolu Sigitu Tamkevičiumi. Susitikimas įvyks š. m. kovo 31 d., 17.30 val., Tauragės Švč. Trejybės parapijos namų salėje (Gintaro g. 32, Tauragė). 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidimas – vienas iš ryškiausių lietuvių tautos neginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai momentų. Pirmasis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numeris išėjo 1972 m. kovo 19 d. Kronika pateikdavo faktus apie sovietinės valdžios vykdytus tikinčių katalikų (tiek dvasininkų, tiek ir pasauliečių) persekiojimą ir diskriminaciją. Kronika būdavo perduodama į laisvąjį pasaulį ir iš ten per sovietų trukdomas radijo programas pasiekdavo okupuotą Lietuvą. 

Renkant duomenis Kronikai, ją rengiant, dauginant, platinant dalyvavo dešimtys ir šimtai žmonių. Dešimtys Kronikos bendradarbių buvo nuteisti kalėjimo ir lagerio bausmėms ar ištremti į Sibirą. Jų tarpe už Kronikos leidimą 1983 metais suimtas ir 6 metų lagerio bei 4 metų tremties bausme nuteistas pagrindinis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjas, kunigas Sigitas Tamkevičius. Tačiau vietoje įkalintų ar nukentėjusių stodavo nauji pasišventę žmonės ir Kronika niekada nesustojo ėjusi. Per 17 metų buvo išleisti 81 Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numeris. Paskutinis simboliškai išleistas 1989 m. kovo 19 d. Tuo metu jau Lietuvoje buvo įsisiūbavęs Atgimimo Sąjūdis ir viešai buvo išleistas šimtatūkstantiniu tiražu Lietuvos katalikams skirtas žurnalas ,,Katalikų pasaulis“.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika ir šiais laikais lieka pasipriešinimo okupacijai pavyzdžiu ir daugybės dokumentuotų Lietuvos katalikų persekiojimo ir diskriminavimo atvejų autentišku istoriniu šaltiniu.

Renginio partneriai: Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka ir Tauragės Švč. Trejybės parapija

///

Muziejaus renginiuose lankykitės saugiai, jų metu privaloma dėvėti respiratorius. Renginyje bus fotografuojama.
Daugiau informacijos: rezistencija.vedejas@tauragesmuziejus.lt arba 86 16 45 051

Prenumeruokite naujienlaiškį!