Events
Lietuvos partizanės Onos Lešinskaitės-Švedienės gimimo 100-mečio minėjimas
December 18

Šiemet sukanka šimtas metų nuo Lietuvos partizanės Onos Lešinskaitės-Švedienės gimimo. Tremties ir rezistencijos muziejus ir Lietuvos šaulių sąjungos 702-oji Tauragės J. Kasperavičiaus kuopa organizuoja O. Lešinskaitės-Švedienės paminėjimą š. m. gruodžio 18 d. Minėjimo programa: -17.30 val. Onos Lešinskaitės-Švedienės pagerbimas Tauragės miesto senosiose kapinėse;– 18 val. Šv. Mišios Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje;– 18.45 val. Prisiminimų vakaras […]

Tremties ir rezistencijos muziejus
More