TAURAGĖS KRAŠTO MUZIEJUS

Lankymas:

   I–IV –  9–17 val.

   V–VI – 10–16 val.


Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215

Tel. +370 676 87 756, +370 446 51 468

Tremtinių ir politinių kalinių kančių namai:

+370 639 45 667

Skaudvilės krašto muziejus:

+370 602 67 886

El. p. info@tauragesmuziejus.lt

Biudžetinė įstaiga, 302477081

TIC baneris

LIMIS2

Cepausko baneris

MuziejuLobiai

europena jpg

Kult pav skaitm logo

Istorinio zemelapio baneris

Tauru parkas

Remejai

Rekomenduojame naudoti naršykles
Firefox arba Chrome:

Firefox-logologo-chrome

Tauragės pilis 360°

Tauragės krašto muziejaus ekspedicija

2011 m. spalio 6 d. buvo vykdoma Tauragės krašto muziejaus planinė metinė Kelmės krašto muziejų veiklos tyrinėjimo ir dalinimosi patirtimi ekspedicija.
Ekspedicijoje dalyvavo: Gamtos-fotografijos skyriaus vedėjas Romualdas Vaitkus, Istorijos-etnografijos skyriaus vedėjas Vytautas Mažeika, muziejininkas-gamtininkas Aleksandras Naryškin, Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų ekspozicijos muziejininkė Zita Knatauskienė, Skaudvilės krašto muziejinės ekspozicijos muziejininkė Rūta Gerulytė, inžinierius energetikas-ūkvedys Sigitas Juškys, vyr. finansininkė Birutė Laugalienė, valytoja Vanda Stulgienė.
Minėti darbuotojai aplankė Kelmės ir Tytuvėnų muziejus. Informacija buvo įrašoma į garso kasetę, fotografuojama.
Ekspedicijos tikslai:
1. Pasidomėti aplankomų muziejų veikla, ekspozicijų įrengimu.
2. Muziejų galimybėmis atlikti eksponatų restauravimo darbus.
3. Lankytojų priėmimo metodais ir būdais, kaip pritraukti lankytojus.
4. Patalpų skaičiumi ir ekspozicijų plotu.
5. Muziejų finansine padėtimi ir finansavimo šaltiniais.
Ekspedicijos rezultatai:
Aplankyti du muziejai: Kelmės krašto muziejus ir Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblis. Kelmės krašto muziejus seniai veikiantis, o Tytuvėnų bernardinų vienuolyno kompleksas-muziejus yra naujai kuriamas muziejus, kurio remonto ir įrengimo darbai vykdomi panaudojant Europos Sąjungos lėšas.
1. NUSTATYTA. Muziejų veikla, ekspozicijų įrengimas.
Kelmės muziejuje, kuris yra buvusiame restauruotame dvare, vykdoma plati veikla. Muziejus pagrindinį dėmesį skiria autentiškam buvusios dvaro aplinkos pristatymui. Eksponuojami ir kiti muziejuje esantys rinkiniai. Didelis dėmesys skiriamas edukacinei veiklai. Muziejuje sukomplektuotas minimalus darbuotojų skaičius. Muziejus turi du filialus.
Tytuvėnų vienuolynas-muziejus yra tik pradedamas įkurti buvusiose bernardinų vienuolyno patalpose, pritaikant jas muziejinei veiklai. Darbuotojai nesukomplektuoti, yra vienas atsakingas muziejininkas. Suformuota tik viena parodų salė, sakralinių reikmenų ekspozicija. Numatyta daug ekspozicinių patalpų, bet jos dar neįrengtos. Darbai vykdomi toliau. Atliekami sieninės tapybos restauravimo darbai.
2. NUSTATYTA. Muziejų galimybės atlikti eksponatų restauravimo darbus.
Kelmės muziejus dėl eksponatų restauravimo susiduria su finansiniais sunkumais. Tytuvėnų vienuolyne-muziejuje iš ES lėšų atliekami sieninės tapybos restauravimo darbai.
3. NUSTATYTA. Lankytojų priėmimo metodai ir būdai, kaip pritraukti lankytojus.
Kelmės muziejuje nusistovėję darbo metodai, daug dėmesio skiriama informacijos sklaidai, lankytojai daugiausiai pritraukiami edukacinių renginių ir švenčių metu.
Tytuvėnų vienuolyne-muziejuje ruošiami galimi informacijos sklaidos būdai. Vienuolynas sudaro vientisą pastatų kompleksą su Tytuvėnų švč. Mergelės Marijos bažnyčia, todėl be kitų turistų, kurie domisi buvusiu bernardinų vienuolynu ir besikuriančiu muziejumi, daug žmonių muziejų aplanko atlaidų ir bažnytinių švenčių metu. Atvyksta piligrimų iš kitų šalių.
4. NUSTATYTA. Patalpų skaičius ir ekspozicijų plotas.
Kelmės muziejui priklauso visas buvusio dvaro kompleksas, todėl jis turi daug patalpų ekspozicijoms, apie 2000 m2. Sudarytos geros sąlygos eksponuoti turimus rinkinius ir įrengti ilgai veikiančias nuolatines ekspozicijas.
Tytuvėnų muziejui yra atiduodamas beveik visas buvusio bernardinų vienuolyno pastatas su rūsiais, celėmis ir kitomis anuo metu naudotomis patalpomis. Daug patalpų, geros galimybės ekspozicijų įrengimui.
5. NUSTATYTA. Muziejų finansinė padėtis ir finansavimo šaltiniai.
Kelmės muziejaus pagrindinis finansavimo šaltinis – rajono savivaldybė, tačiau pats muziejus per metus užsidirba apie 30000 Lt papildomų specialiųjų lėšų, daugiausiai iš edukacinių renginių, kurie vykdomi bendradarbiaujant su turizmo firma. Kitas šaltinis – pajamos už bilietus. Muziejuje nėra taikoma jokių lengvatų už bilietus nei moksleiviams, nei senjorams.
Tytuvėnų vienuolynas-muziejus bilietų neturi. Jį išlaiko bažnytinė vadovybė ir religinė bendruomenė. Muziejuje yra aukų dėžutė.


Ekspedicijos vadovas
Istorijos-etnografijos skyriaus vedėjas Vytautas Mažeika