Spausdinti 

Dokumentai:

Direktoriaus 2016 m. ataskaita

1-as ketvirtis

2016 m. I ketvirčio išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

2016 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. I ketvirčio darbo užmokestis

2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2-as ketvirtis

2016 m. II ketvirčio darbo užmokestis

2016 m. II ketvirčio biudžeto sąmatos vykdymas

2016_m._II_ketv._finans._bukl._ataskaita.pdf

2016_m._II_ketv._finansiniu_atask._rink._aiskinamasis_rastas.pdf

2016_m._II_ketv._veiklos_rezult._ataskaita.pdf

3-as ketvirtis

2016 m. III ketvirčio darbo užmokestis.pdf

2016 m. III ketvirčio biudžeto sąmatos vykdymas.pdf

2016_m._III_ketv._finans._bukl._ataskaita.pdf

2016_m._III_ketv._finansiniu_atask._rink._aiskinamasis_rastas.pdf

2016_m._III_ketv._veiklos_rezult._ataskaita.pdf

4-as ketvirtis

2016 m. IV ketv. biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaita

2016 m. IV ketv. darbo uzmokestis