Spausdinti 

RV 4Balandžio 24 d. muziejuje pristatyta ekspozicija, skirta evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Jono Viktoro Kalvano gimimo 100-osioms metinėms paminėti. Gausiai susirinkusiems lankytojams žodį tarė evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Tauragės parapijos klebonas Mindaugas Dikšaitis. Ekspoziciją apibūdino muziejaus direktoriaus pavaduotojas Viktoras Kovšovas. Muziejaus direktorius Petras Jokubauskas tai progai sukūrė trumpametražį dokumentinį filmą „Jonui Viktorui Kalvanui 100 metų“.


Jonas Viktoras Kalvanas gimė 1914 m. balandžio 24 d. Ruobežų sodyboje prie Nemunėlio upės Biržų apskrityje. Tėvas buvo kalvis ir iš mažens pratino vaikus prie darbo. Būsimasis kunigas pradėjo savo mokslus ganydamas gyvulius, išgyvendamas piemenėlio dalią. Šventą dieną tėvas sodindavo šeimą už stalo ir skaitydavo Bibliją, giedodavo giesmes.
Biržų gimnazijoje mokėsi 1933 – 1936 metais. 1937 – 1939 metais studijavo Kauno Vytauto didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakultete ir Latvijos universiteto Teologijos fakultete ir gavo teologijos licenziato laipsnį.
1940 m. liepos 22 d. Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje ordinuojamas kunigu. Sunkiu karo ir pokario metu jis niekur nepasitraukė, bet liko su tikinčiaisiais, įsteigė kunigų ruošimo komisiją, parengė ir išleido keturias giesmynų laidas. Kartu su tuometiniu Konsistorijos pirmininku A.Baltriu, vėliau V.Burkevičiumi subūrė vyriausius bažnytinius organus – keturis Sinodus. Švenčiant Martyno Liuterio 500 metų gimimo jubiliejų, parengė ir išleido „Mažąjį Katekizmą“ vaikams, tėvams ir besiruošiantiems konfirmacijai. 30 metų ruošė ir leido Evangelikų bažnyčios kasmetinį informacinį žinyną – kalendorių.
1946 m. sukūrė šeimą su mokytoja Marta Račkauskaite, kuri ištikimai jį rėmė visuose darbuose, išaugino ir į aukštąjį mokslą išleido 6 vaikus.
1971 metų birželio 20 d. Estijos ir Latvijos arkivyskupų A.Tomingo ir dr. J.Matulio buvo introdukuojamas į senjorus, o nuo 1976 metų birželio 20 d. – vyskupu ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorijos pirmininku. Pamaldas jis vedė lietuvių ir latvių kalbomis. 1977 –1984 m. vyskupas J.V.Kalvanas buvo pasaulinės Liuteronų Sąjungos Vykdomojo komiteto narys. 1990 m. vyskupo rūpesčiu atkurtas evangelikų bažnyčios periodinis leidinys „Lietuvos evangelikų kelias“. Jo pėdomis pasekė jo sūnus Jonas, kuris baigė studijas Rygos universiteto Teologijos fakultete, kunigavo Kaune, buvo vyskupas Tauragėje.
Vyskupas J.V.Kalvanas mirė 1995 m. sausio 15 d., sulaukęs beveik 81 metų amžiaus. Palaidotas Joniškės kapinėse prie Tauragės.
Vyskupas J.V.Kalvanas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai vadovavo pačiu sunkiausiu laikotarpiu ir todėl vertas ypatingo dėmesio. Tai šviesuolis, kuris išgarsino ne tik Biržų parapiją ir Tauragę, bet ir visą Lietuvą. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia dvasiškai grūdinosi ir tvirtėjo, vedama vyskupo J.V.Kalvano, kuris savo elegancija, erudicija, dvasine tvirtybe, tolerantiškumu mokė daugelį tauragiškių.

TVK žinių video reportažas: http://www.tvk.lt/index.php?m=15&tid=654