TAURAGĖS KRAŠTO MUZIEJUS

...susipažinsite su turtinga pilies istorija...
...Amžių bokšte pasinersite į praeities pasaulėžiūrą...
...Gamtos ekspozicija...
...Istorijos ekspozicija...
...Etnografijos ekspozicija...
...Skaudvilėje persikelsite į tarpukarį...
...Gamtos ekspozicija...
...NKVD būstinėje išgyvensite tremčių ir rezistencijos netektis bei ryžtą...
...Prezidento g. 38 išvysite partizanų bunkerį...
...Etnografijos ekspozicija...
Tauragės krašto muziejuje...
...vienintelis toks šalyje apvalus filmukas apie Tauragę...

Lankymas:

   II–IV –  9–17 val.

    V  915.45 val.

   VI – 10–16 val.


Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215

Tel. ekskursijoms: +370 676 87 756

Tremtinių ir politinių kalinių kančių namai:

+370 655 56 300

Skaudvilės krašto muziejus:

+370 602 67 886

El. p. info@tauragesmuziejus.lt

Biudžetinė įstaiga, 302477081

Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre.

TIC baneris

Karsuvos ziedas baneris

LIMIS2

Senos Taurages foto baneris

Cepausko baneris

ES

MuziejuLobiai

europena jpg

Kult pav skaitm logo

Istorinio zemelapio baneris

Tauru parkas

Remejai

WeLoveLithuania

Tauragės pilis 360°

SulinysLapkričio pradžioje, pilies kiemelyje, greta šiaurinio bokšto atsivėrė smegduobė. Tik per plauką išvengta nelaimės, kadangi čia buvo statomi automobiliai, vaikščiojo žmonės. Praplatinus siaurą angą, paaiškėjo, jog tai apvalus statinys iš raudonų plytų rentinio. Daugybę metų šulinio ertmė laikėsi ant nestoro žemių, betono ir plūkto žvyro sluoksnio. Jos statybininkai nerado net prieš kelerius metus tvarkydami pilies kiemą. 
Kaip geriausias gyvas pilies praeities liudininkas buvo pakviestas ilgametis politechnikumo direktorius Stanislovas Kušleika.

Būtent jo iniciatyva sovietmečiu pastatytas dabartinis MKC pastatas ir greta esantis Turizmo informacijos centro bei Vaikų bibliotekos pastatas. Nors dirbo čia nuo 1965 m., apie rastą šulinį jis nežinojo. 
Kadangi pilies kompleksas yra saugomas valstybės, kaip kultūros paveldo objektas, bet kokiems giliems kasimo darbams reikalinga archeologo priežiūra, nors įstatymiškai XIX-XX a. kultūriniai sluoksniai dar nėra laikomi vertingais archeologijai. Tauragės krašto muziejus nutarė, kad statinio negalima užversti, geriau jį išvalius pritaikyti lankymui. Kultūros paveldo departamentas išdavė leidimą archeologui Dariui Kiniuliui objekte atlikti archeologinius žvalgymus.
Esant įtarimams, kad šulinyje gali būti nuo pasaulinių karų likusių sprogmenų, buvo pakviestas specialistas Arūnas Janušonis iš asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“, prižiūrint archeologui valęs šulinį, o Tauragės miesto seniūnijos paskirti darbininkai nešė kibirus su iškeltomis žemėmis. Nei sprogmenų, nei jų liekanų nerasta. Išmestos žemės tikrintos metalo detektoriumi. 2,50 m gylyje baigus valyti sukritusias žemes pasiektas senasis šulinio horizontas. Valant sukritusias žemes, rasta daug stambių gyvulių kaulų, metalo, stiklo liekanų, porceliano lėkščių šukių, keli vaistų buteliukai, ampolės, sudaužytas alkoholio butelis, elektros lemputė. Rasti senovinio tipo vaistų buteliukai, storasienio, išraiškingo laikmečiui alkoholio butelio šukė leidžia teigti, kad šios atliekos čia buvo suverstos pirmojo pasaulinio karo metais, kai čia buvo įkurta psichiatrijos ligoninė arba pirmąjį tarpukario dešimtmetį, kai čia veikė Tauragės apskrities ligoninė. Stambūs gyvulių kaulai preliminariai yra arklių, kadangi jie pilyje greta šulinio buvo laikomi XIX a. - XX a. pr. Šulinyje atsidengė du metaliniai vamzdžiai užsibaigiantys šulinyje, du metaliniai skersiniai bei metalinės dalys rentinio kraštuose (žr. priedus nr. 2, 3). Jų paskirtis kol kas nėra aiški, tačiau manoma, kad šulinyje galėjo būti įrengtas siurblys vandens pumpavimui. 3 m gylyje jau skverbiasi vanduo.
Apibendrinant žvalgymų rezultatus, galima teigti, kad archeologinės vertės šulinys neturi. Jis gali būti traktuojamas kaip XX a. pr. inžinerinis paveldas. Parengus stiklo arba grotų įrengimo, apšvietimo ir vėdinimo projektą, galima jį palikti vizualiai matomą, neužverstą. Tauragės krašto muziejaus ir Tauragės rajono savivaldybės iniciatyva planuojama, kad pritaikymo projektas bus rengiamas 2017 m. Žiemos metu šulinys liks uždengtas ir aptvertas apsaugine tvora.

Darius Kiniulis
archeologas